Zmiany w kolejnej, czyli 4, edycji to odpowiedź na wprowadzenie z dniem 1 kwietnia 2022 roku nowego modelu rozliczeń prosumentów z wyprodukowanej energii. Program ma wesprzeć, nie tylko fotowoltaikę, ale także urządzenia zwiększające autokonsumpcję energii i magazyny energii.

 

Kiedy rusza program?
Nabór wniosków w programie Mój Prąd  wystartował 15 kwietnia 2022 roku i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Celem programu jest zwiększenie w Polsce produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych, wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii poprzez jej magazynowanie, a także zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną.

 

Na co można otrzymać dofinansowanie?
Wsparcie w formie bezzwrotnej dotacji otrzymają: domowe mikroinstalacje fotowoltaiczne, magazyny energii i ciepła, systemy zintegrowane z urządzeniami oraz inteligentne systemy zarządzania energią.

 

Kto może skorzystać z dotacji?
Osoby fizyczne mające zawartą umowę kompleksową lub umowy sprzedaży z Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD).

Mój Prąd 4.0 przeznaczony jest dla osób fizycznych, których mikroinstalacja fotowoltaiczna zostanie podłączona do nowego systemu rozliczeń net-billing, a także dla prosumentów w dotychczasowym systemie opustów (tzw. net metering) – jednak pod warunkiem przejścia na nowy system rozliczeń, potwierdzony przez OSD.

 

Wysokość dofinansowania
Maksymalne dofinansowanie na mikroinstalacje wraz z magazynami energii może sięgnąć nawet ponad 20 500 zł.

Dla nowych prosumentów wchodzących w system net-billingu do samej instalacji fotowoltaicznej przewidziano dofinansowanie w wysokości maks. 4 000 zł. Do tego do 5 000 zł na magazyn ciepła lub 7 500 zł na magazyn energii elektrycznej. Dodatkowe 3 000 zł można otrzymać przy zainstalowaniu systemów HEMS/EMS, ale tylko pod warunkiem zakupu magazynu energii elektrycznej bądź ciepła.

 

Koszty kwalifikowane
Zakup, transport i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznych (moduły z niezbędnym oprzyrządowaniem) oraz zakup, transport i montaż urządzeń służących magazynowaniu energii elektrycznej/ciepła i/lub zarządzania wytworzoną energią.

Okres kwalifikowalności kosztów liczony ma być od 1 lutego 2020 roku. Koszty kwalifikowane sięgają 50 proc.

WAŻNE! O dofinansowanie nowych, dodatkowych komponentów (magazynów energii/ciepła i systemów zarządzania energią) będą mogli ubiegać się również dotychczasowi beneficjenci, którzy skorzystali z dotacji we wcześniejszych odsłonach programu, ale tak jak wcześniej wspomniano – pod warunkiem zmiany systemu rozliczeń na net-billing.

Źródło: Ministerstwo Klimatu i Środowiska/NFOŚIGW

 

WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW:

  1. https://globenergia.pl/rusza-moj-prad-4-0-znamy-regulamin/
  2. https://globenergia.pl/moj-prad-4-0-co-musisz-wiedziec/?fbclid=IwAR3R8aXWO78WS1NRKiQfNqt2RPGG7VfKkIEoguRW6Hh1HMpJGeRyO5jGauc
  3. https://globenergia.pl/15-kwietnia-rusza-nabor-do-moj-prad-4-0-dofinansowanie-nawet-do-20-500-zl-znamy-szczegoly/?fbclid=IwAR3CtBLg586-UD7lFpQMHvvBWN08xb7LCmajc3c_gcat7kRd77hpcoWZWy8

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *