CENNIK USŁUG DODATKOWYCH
Okres obowiązywania: 2022/2023

USŁUGI DODATKOWE

Powtórne nałożenie plomb na falownik 

Ponowne podłączenie i sparowanie falownika 

 

300,00 zł netto

350,00 zł netto

 

PRZEGLĄD POGWARANCYJNY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Przegląd pogwarancyjny instalacji fotowoltaicznej do 10 kW

Przegląd pogwarancyjny instalacji fotowoltaicznej do 20 kW

Przegląd pogwarancyjny instalacji fotowoltaicznej do 30 kW

Przegląd pogwarancyjny instalacji fotowoltaicznej do 40 kW

Przegląd pogwarancyjny instalacji fotowoltaicznej do 50 kW

 

 

600,00 zł netto 

800,00 zł netto

1 200,00 zł netto

1 500,00 zł netto

1 600,00 zł netto

 

PRZEGLĄD AUDYTOWY INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ

Przegląd audytowy instalacji z dokumentacją

 

4 000,00 zł netto

 

DOJAZD DO KLIENTA

oddzielna kalkulacja

 

POMPY CIEPŁA

Przegląd pogwarancyjny pompy ciepła

Powtórne sparowanie modułu sterującego

Sprawdzenie szczelności układu

 

700,00 zł netto

350,00 zł netto

500,00 zł netto

 

w/w dotyczy instalacji do 20 km od siedziby firmy – pozostałe kilometry dojazdu plus 1,60 zł/km netto

UWAGA: w przypadku bezpodstawnego wezwania do awarii lub nieprawidłowej pracy pompy ciepła spowodowanej czynnikami niezależnymi od instalatora zostanie pobrana jednorazowa opłata serwisowa 500,00 zł netto + dojazd według ogłoszonej stawki. Pozostałe koszty usunięcia awarii zostaną wycenione po oględzinach serwisanta.