MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA NAWET DO 90%

SZKOLENIE FOTOWOLTAICZNE

 

Szkolenie Monter instalacji fotowoltaicznych z przygotowaniem do egzaminu UDT. Teoria i praktyka.

 

Cel edukacyjny:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnej wiedzy na temat instalacji PV oraz montażu systemów fotowoltaicznych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i dedykowanego oprogramowania. Kurs stanowi przygotowanie do egzaminu na certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych, realizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. 

Ponadto, celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń i systemów elektroenergetycznych do 1 kV z zakresu odnawialnych źródeł energii. Podczas zajęć praktycznych zwanych poligonem uczestnik pod nadzorem trenera będzie mógł wykonać montaż modułów i falownika, wykonać prawidłową instalację elektryczną z zabezpieczeniami oraz zaprogramować inwerter do pracy.

 

W wyniku ukończenia kursu uczestnicy nabędą następujące kompetencje:
 
– wiedzy technicznej dotyczącej systemów PV, 
– umiejętności pracy zespołowej przy montażach instalacji, 
– możliwości zastosowania produktów montażowych dostępnych na rynku, 
– poznania metody prawidłowego obliczania instalacji z zastosowaniem różnego rodzaju paneli i inwerterów, prawidłowości ich połączeń i programowania oraz unikania zagrożeń związanych z nieprawidłowym wykonaniem zestawu fotowoltaicznego. 
Uczestnicy nabędą wiedzę o podstawowych zasadach kultury, etyki i bhp pracy obowiązującej w zawodzie instalatora systemów fotowoltaicznych oraz nauczą się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy związane z wykonywaniem.

 

Ramowy program szkolenia
Dzień pierwszy:

 

MODUŁ 1. FOTOWOLTAIKA – Informacje ogólne wprowadzające 

Teoria Podstawy stosowania systemów PV:
– korzyści ze stosowania źródeł energii słonecznej;
– wpływ na środowisko; mechanizmy wspierania stosowania odnawialnych źródeł energii 
– (taryfy gwarantowane, zielone certyfikaty).

Zagadnienia prawne i opcje finansowania:
– Ustawa Prawo Budowlane;
– Ustawa Prawo Energetyczne; 
– obowiązujące normy i rozporządzenia;
– opcje finansowania instalacji fotowoltaicznych; fundusze unijne.

 

MODUŁ 2. FOTOWOLTAIKA – Informacje techniczne i produktowe 

Teoria Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów PV:
– konwersja energii słonecznej na elektryczną; budowa, zasada działania i parametry ogniwa fotowoltaicznego
– typy ogniw fotowoltaicznych
– wpływ różnych czynników na sprawność konwersji i optymalną pracę ogniwa;
– inwertery i ich rodzaje w sprawności działania i zasadzie prawidłowego funkcjonowania.

Zasady doboru systemów PV:
– budowa systemów;
– typy systemów;
– typy inwerterów;
– metody magazynowania wytworzonej energii.

 

MODUŁ 3. FOTOWOLTAIKA – zasady, możliwości i rodzaje montażu– Teoria
– ustalenie harmonogramu prac; prawidłowe rozmieszczenie i montaż systemów mocowania;
– prawidłowe rozplanowanie i wykonanie okablowania;
– montaż modułów.

 

Moduł 4. FOTOWOLTAIKA – zabezpieczenia i błędy w instalacjach PV
– instalacje PV na obiektach z instalacją odgromową oraz błędy projektowe; i wykonawcze instalacji PV
– badania i analizy stanów awaryjnych instalacji fotowoltaicznych;
– przeglądy i konserwacje urządzeń i sterowania pracą instalacji;
– pomiary kontrolne w trakcie eksploatacji.

 

PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI Z DNIA SZKOLENIOWEGO

 

Dzień drugi:

MODUŁ 1. FOTOWOLTAIKA – zasady pracy w oparciu o bhp i ppoż – Teoria i Praktyka

– Podstawy bhp przy pracach instalacji systemów PV.
– Zagrożenia ppoż. w instalacjach PV.  

 

MODUŁ 2. FOTOWOLTAIKA – Poligon GIOSAN PV – Praktyka – elektryczna strona mocy

Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów PV:
– montaż zabezpieczeń elektrycznych w instalacjach PV;         
– typy i zasadność zastosowania aparatury modułowej i przewodów;     
– wpływ różnych czynników na sprawność instalacji elektrycznej.

 

MODUŁ 3. FOTOWOLTAIKA – Poligon GIOSAN PV – Praktyka – moduły PV
– prawidłowe zastosowanie i użycie systemów montażowych i konstrukcyjnych w instalacjach PV w oparciu o rodzaje dachów;     
– montaż modułów na dachu skośnym – blachodachówka i dachówka oraz dach płaski;
– podłączenie modułów.

 

MODUŁ 4. FOTOWOLTAIKA – Poligon GIOSAN PV – Praktyka – inwertery         
– inwertery i ich rodzaje w sprawności działania i zasadzie prawidłowego funkcjonowania;
– podłączenie elektryczne do modułów – po stronie DC i AC;
– prawidłowe uruchomienie inwertera;
– programowanie inwerterów w oparciu na rodzaje.

 

PODSUMOWANIE SZKOLENIA I WRĘCZENIE CERTYFIKATÓW KURSANTOM

 

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ GIOSAN S.C. NA ROK 2022 POJAWI SIĘ WKRÓTCE

 

KADRA SZKOLENIOWA

dr Maciej Juźwik

Polska Akademia Nauk
ekspert ds. PV

_81A6442

Sebastian Byczyński

Instalator Giosan SC
Specjalista
praktyk ds. systemów PV

Maciej Plamowski

Prezes Giosan S.C.
Trener wykładowca

Mikołaj Świerczek

CEO Giosan S.C.
Trener wykładowca