MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA NAWET DO 90%

SZKOLENIE FOTOWOLTAICZNE

SPRZEDAŻ SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

 

Cel edukacyjny:

Celem szkolenia jest nabycie wiedzy, umiejętności i praktyki z zakresu sprzedaży usług i dóbr. Podczas szkolenie uczestnik nabędzie niezbędną wiedzę techniczną i fachową, która jest warunkiem koniecznym dla perfekcyjnego przygotowania oferty handlowej. Podczas pracy z trenerem uczestnik będzie miał możliwość w praktyce i teorii przejść cały proces sprzedaży począwszy od prezentacji oferty handlowej do momentu jej finalizacji. Zajęcia prowadzone będą w trybie wykładu, warsztatu i prac w tzw. podgrupach. Opracowane skrypty rozmów handlowych uczestnik będzie mógł wykorzystać w pracy z rzeczywistymi klientami, już w swoim środowisku zawodowym. Każdy z uczestników będzie brał czynny udział w warsztatach negocjacyjnych, tak aby doskonale opanować język korzyści. Wszystkie działania szkoleniowe będą realizowane w środowisku ,,FOTOWOLTAIKA” dając tym samym unikatową okazję wykorzystania zdobytej wiedzy w kontaktach ze swoimi klientami. Na szkoleniu dowiesz się o kluczowych zasadach, które mają decydujący wpływ na sukces w sprzedaży. Dwa dni spędzone w dynamicznie prowadzonym szkoleniu pozwolą zostać prawdziwym fachowcem w obszarze komunikacji interpersonalnej, asertywności i umiejętności prowadzenia spotkań handlowych. Po szkoleniu uczestnik będzie mógł profesjonalnie reprezentować siebie i swoją firmę, a pozostawione pierwsze wrażenie u klienta z całą pewnością przyczyni się budowaniu dobrego wizerunku firmy. Zadbamy o to, aby już na pierwszym etapie kontaktu ze swoim klientem uczestnik pokazał swoją przewagę nad konkurencją. Szkolenie pozwoli na poznanie najważniejszych zasad dotyczących argumentacji cenowej spójnej z polityką firmy. Wyjaśnimy co oznacza w tym biznesie ,,najniższa cena” i jak przekonać klienta do zakupu oferowanych usług. Obszary tematyczne szkolenia kierujemy do wszystkich firm i osób fizycznych, które poważnie traktują sprzedaż usług fotowoltaicznych. Zaprezentowany materiał oraz ćwiczenia na szkoleniu będą również idealnym miejscem do rozwoju już posiadanych umiejętności handlowych. Zapraszamy również wszystkie te firmy, które posiadają już swoje wykształcone działy sprzedaży, ale chcą zwiększyć ich skuteczność na tym polu.

CEL BIZNESOWY:
Szkolenie ma znaczący wpływ dla podnoszenia własnych umiejętności handlowych. Pozwala zdobyć indywidualną wiedzę stanowiącą ważny element budujący rozwój kariery zawodowej każdego z uczestników. Zdobyta wiedza z obszaru sprzedaży, obsługi klienta, negocjacji jest cenną umiejętnością pozwalającą szybciej osiągać indywidualne cele zawodowe. Po szkoleniu staniesz się tym kogo oczekuje od Ciebie klient: Profesjonalnym doradcą klienta – sprzedawcą. Uzyskane umiejętności wykorzystasz w sprzedaży bezpośredniej.
 
 

Ramowy program szkolenia:
Dzień Pierwszy

– Czynniki składające się na prawidłowy proces sprzedaży – Panel uświadamiający uczestnikom wielowątkowość i procesowość sprzedaży. Umożliwiający poprawne rozpoznanie i przeprowadzenie w naturalnych okolicznościach wszystkich elementów całego procesu. Uczestnicy w grupach będą mieli okazję warsztatowo przećwiczyć model, by w pełni go zrozumieć i wykorzystywać w naturalnym środowisku biznesowym.

– Argumentacja cenowa – Panel poświęcony podstawom wyliczeń handlowych, które pozwalają w sposób profesjonalny zarządzać szeroko pojętą ofertą cenową. Uczestnicy otrzymają praktyczną i teoretyczną wiedzę w obszarze ,,Co robić by nie wpaść w pułapki argumentacji ceny’’. Jak dobrze przygotować ofertę handlową przestrzegając zarazem polityki cenowej, według której pracuje firma.

– Skuteczne techniki sprzedaży – Część poświęcona na rozpoznanie najskuteczniejszych technik sprzedażowych (stacjonarnych i on-line). Uczestnicy na bazie wcześniej przygotowanych skryptów będą mogli przeprowadzić symulacje wybranej techniki sprzedaży. Panel „techniki sprzedaży” uwzględnia również pre-sprzedaż podczas rozmów telefonicznych z klientem. Otrzymasz gotowe skrypty w jaki sposób należy prowadzić tego typu rozmowy.

– Typologia klienta – Panel poświęcony na zrozumienie i rozpoznanie kim jest nasz klient. Jak w szybki sposób rozpoznać typologię naszego potencjalnego klienta. To podstawowa wiedza, bez której żaden handlowiec/sprzedawca nie może skutecznie przeprowadzić procesu sprzedaży. Metoda pracy na własnym organizmie pozwala niemal w 100% na przyswojenie niezbędnej wiedzy, ale również praktycznego jej wykorzystania na późniejsze potrzeby handlowe. Odpowiednia diagnoza w tym zakresie jest podstawą do zbudowania skutecznej komunikacji zwiększającej szanse na finalizację ustaleń końcowych.

– Pokonywanie obiekcji – Część poświęcona na wypracowanie metod radzenia sobie z najczęściej spotykanymi obiekcjami klienta, które w wielu przypadkach uniemożliwiają finalizację procesu sprzedaży. Studium przypadków pozwala poznać i zrozumieć mechanizmy determinujące decyzje zakupowe oraz daje możliwość wypracowania własnej techniki radzenia sobie w takich sytuacjach.

 

Zdobyte umiejętności podczas panelu znacząco podnoszą skuteczność operacyjną handlowca.

 

Dzień drugi

– Doskonała prezentacja handlowa – Panel prezentacyjny pozwala zdobyć podstawową wiedzę w obszarze przygotowania i realizacji profesjonalnej prezentacji handlowej. Dodatkowo uczestnicy otrzymają empiryczne wskazówki w obszarze tzw. wystąpień publicznych wypracowane warsztatowo przez specjalistów. Podczas szkolenia przeprowadzimy animacje i ćwiczenia związane z rozwojem umiejętności prezentacyjnych tak, by finalnie każdy mógł przetrenować zdobytą wiedzę.

– Negocjacje handlowe – Panel poświęcony na przygotowanie i przepracowanie empiryczne scenariuszy negocjacyjnych dedykowanych do potencjalnych nabywców systemów PV. Podczas szkolenia będziesz miał możliwość trenować case study z obszaru sprzedawcy i nabywcy. Wszystko to pozwoli Ci na pełne zrozumienie procesu sprzedaży po obu stronach barykady.

– Asertywność – Panel poświęcony na zrozumienie i przećwiczenie własnego poziomu asertywności. Zdobyta w tym obszarze wiedza w znaczący sposób zwiększy Twoją skuteczność w osiąganiu własnych celów handlowych i biznesowych. Umiejętne przekonanie klienta do swoich racji zawsze podkreśla Twoją profesjonalność i wiarygodność.

– Skuteczna komunikacja – Panel pomoże zdobyć niezbędne doświadczenie, takie aby Twoja komunikacja stała się Twoim orężem. Poznasz wszystkie niezbędne elementy wpływające na skuteczną komunikację. Niestety jej brak w procesie sprzedaży jest najczęstszym źródłem porażki.

 

 

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ GIOSAN S.C. NA ROK 2022 POJAWI SIĘ WKRÓTCE

KADRA SZKOLENIOWA

dr Maciej Juźwik

Polska Akademia Nauk
ekspert ds. PV

_81A6442

Sebastian Byczyński

Instalator Giosan S.C.
Specjalista
praktyk ds. systemów PV

Maciej Plamowski

Prezes Giosan S.C.
Trener wykładowca

Mikołaj Świerczek

CEO Giosan S.C.
Trener wykładowca