MOŻLIWOŚĆ UZYSKANIA DOFINANSOWANIA NAWET DO 90%

SZKOLENIE FOTOWOLTAICZNE

 

Szkolenie Monter instalacji fotowoltaicznych z przygotowaniem do egzaminu UDT oraz uzyskaniem uprawnień elektroenergetycznych do 1kV zakończony egzaminem państwowym SEP

 

Cel edukacyjny :
Celem szkolenia jest nabycie wiedzy i umiejętności z zakresu ogólnej wiedzy na temat instalacji PV oraz montażu systemów fotowoltaicznych z wykorzystaniem profesjonalnego sprzętu i dedykowanego oprogramowania. Kurs stanowi przygotowanie do egzaminu na certyfikowanego instalatora systemów fotowoltaicznych, realizowanego przez Urząd Dozoru Technicznego. Ponadto, celem szkolenia jest zapoznanie uczestników z aktualnie obowiązującymi przepisami oraz rozwiązaniami technicznymi stosowanymi przy montażu i eksploatacji różnego typu urządzeń i systemów elektroenergetycznych do 1 kV z zakresu odnawialnych źródeł energii. Podczas zajęć praktycznych, zwanych poligonem, uczestnik pod nadzorem trenera będzie mógł wykonać montaż modułów i falownika, wykonać prawidłową instalację elektryczną z zabezpieczeniami oraz zaprogramować inwerter do pracy. Wykład ze szkoleniem elektroenergetycznym do 1kV w celu przystąpienia do egzaminu państwowego.

 

W wyniku ukończenia kursu uczestnicy nabędą następujące kompetencje:
 – wiedzy technicznej dotyczącej systemów PV, 
– umiejętności pracy zespołowej przy montażach instalacji, 
– możliwości zastosowania produktów montażowych dostępnych na rynku, 
– poznają metody prawidłowego obliczania instalacji z zastosowaniem różnego rodzaju paneli i inwerterów, prawidłowości ich połączeń i programowania oraz unikania zagrożeń związanych z nieprawidłowym wykonaniem zestawu fotowoltaicznego. 
Nabędą wiedzę o podstawowych zasadach kultury, etyki i bhp pracy obowiązującej w zawodzie instalatora systemów fotowoltaicznych oraz nauczą się prawidłowo identyfikować i rozstrzygać problemy związane z wykonywaniem.
 
 

Ramowy program szkolenia
Dzień pierwszy:

 

MODUŁ 1. FOTOWOLTAIKA – Informacje ogólne wprowadzające – Teoria

Podstawy stosowania systemów PV:
– korzyści ze stosowania źródeł energii słonecznej;
– wpływ na środowisko; mechanizmy wspierania stosowania odnawialnych źródeł energii;
– (taryfy gwarantowane, zielone certyfikaty).

Zagadnienia prawne i opcje finansowania:
– Ustawa Prawo Budowlane;
– Ustawa Prawo Energetyczne; 
– obowiązujące normy i rozporządzenia;
– opcje finansowania instalacji fotowoltaicznych; 
– fundusze unijne.

 

MODUŁ 2. FOTOWOLTAIKA – Informacje techniczne i produktowe – Teoria

Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów PV:
– konwersja energii słonecznej na elektryczną; budowa, zasada działania i parametry ogniwa fotowoltaicznego;
– typy ogniw fotowoltaicznych;
– wpływ różnych czynników na sprawność konwersji i optymalną pracę ogniwa;
– inwertery i ich rodzaje w sprawności działania i zasadzie prawidłowego funkcjonowania.

Zasady doboru systemów PV:
– budowa systemów;
– typy systemów;
– typy inwerterów;
– metody magazynowania wytworzonej energii.

 

MODUŁ 3. FOTOWOLTAIKA – zasady, możliwości i rodzaje montażu– Teoria
 – ustalenie harmonogramu prac; prawidłowe rozmieszczenie i montaż systemów mocowania;
 – prawidłowe rozplanowanie i wykonanie okablowania;
– montaż modułów.

 

Moduł 4. FOTOWOLTAIKA – zabezpieczenia i błędy w instalacjach PV
– instalacje PV na obiektach z instalacją odgromową oraz błędy projektowe i wykonawcze instalacji PV;
– badania i analizy stanów awaryjnych instalacji fotowoltaicznych;
– przeglądy i konserwacje urządzeń i sterowania pracą instalacji;
– pomiary kontrolne w trakcie eksploatacji.

 

PODSUMOWANIE WIADOMOŚCI Z DNIA SZKOLENIOWEGO

 

Dzień drugi:

MODUŁ 1. FOTOWOLTAIKA – zasady pracy w oparciu o bhp i ppoż – Teoria i Praktyka
– Podstawy bhp przy pracach instalacji systemów PV .
– Zagrożenia ppoż. w instalacjach PV.  

 

MODUŁ 2. FOTOWOLTAIKA – Poligon GIOSAN PV – Praktyka – elektryczna strona mocy
Podstawowe właściwości fizyczne i zasady działania systemów PV:
– Montaż zabezpieczeń elektrycznych w instalacjach PV;
– typy i zasadność zastosowania aparatury modułowej i przewodów:
– wpływ różnych czynników na sprawność instalacji elektrycznej.

 

MODUŁ 3. FOTOWOLTAIKA – Poligon GIOSAN PV – Praktyka – moduły PV
– Prawidłowe zastosowanie i użycie systemów montażowych i konstrukcyjnych w instalacjach PV w oparciu o rodzaje dachów.     
– Montaż modułów na dachu skośnym blachodachówka i dachówka oraz dach płaski.
– Podłączenie modułów.

 

MODUŁ 4. FOTOWOLTAIKA – Poligon GIOSAN PV – Praktyka – inwertery         
– Inwertery i ich rodzaje w sprawności działania i zasadzie prawidłowego funkcjonowania;
– Podłączenie elektryczne do modułów – po stronie DC i AC;
– Prawidłowe uruchomienie inwertera;
– Programowanie inwerterów w oparciu na rodzaje.

 

 

MODUŁ 5. KURS I SZKOLENIE ELEKTROENERGETYCZNE DO 1kV ( SEP )
– Szkolenie energetyczne zajęcia teoretyczne.
– Egzamin elektryczny państwowy przed Komisją Kwalifikacyjną.

 

 

 

 

HARMONOGRAM SZKOLEŃ GIOSAN S.C. NA ROK 2022 POJAWI SIĘ WKRÓTCE

KADRA SZKOLENIOWA

dr Maciej Juźwik

Polska Akademia Nauk
ekspert ds. PV

_81A6442

Sebastian Byczyński

Instalator Giosan SC
Specjalista
praktyk ds. systemów PV

Maciej Plamowski

Prezes Giosan S.C.
Trener wykładowca

Mikołaj Świerczek

CEO Giosan S.C.
Trener wykładowca